Jivamuktiyoga2023-05-01T08:47:49+00:00

“Jivamukti Yoga is a path to enligtenment through compassion for all beings.”

Jivamukti Yoga er en samtidsorientert yoga metode, grunnlagt av Sharon Gannon og David Life i New York City 1984. Inspirert av og bygd på visdom og tradisjoner fra Østens India, kommer navnet ‘Jivamukti’ fra sanskrit begrepet “jivanmukta” og betyr ‘individuell frigjort sjel’. Med en nytenkende tilnærming og forståelse av hva yogapraksis omhandler i våre moderne liv, koblet Sharon og David de tradisjonelle yoga metoden til aktivisme og veganisme, som en vei til økt bevissthet og frigjøring fra lidelse.

Praksisen er asana- basert (postural vinyasa yoga) integrert med ‘fem grunnsteiner’, som utgjør kjerneverdiene og filosofien for Jivamukti Yoga. Grunnsteinene kommer fra klassisk yogafilosofi og er: 1) Ahimsa (ikke vold), 2) Bhakti (hengivenhet), 3) Nada (oppmerksom lytting), 4) Dhyana (meditasjon) og 5) Shastra (studie av klassisk yogafilosofi). En Jivamukti Yoga klasse vil gi deg en spirituell, transformerende og oppløftende erfaring gjennom chanting, asana, musikk, filosofi, meditasjon og avspenning.

Vi erfarer og tror på den transformerende og positive underliggende kraften i Jivamukti metoden, gjennom kombinasjon av fysisk, emosjonell, intellektuell og spirituell praksis. Vi tenker også at verden trenger mer en noensinne akkurat dette; et sted, en praksis og et felleskap for de hjertevarme og empatiske møtene til oss selv, til hverandre og våre omgivelser. Vi gleder oss til og dele erfaring og praksis med DEG.

Founded by Sharon Gannon and David Life, Jivamukti Yoga brings innovative ideas and methods to the ancient teachings of Yoga, making it a relevant practice to the contemporary world. Going to the roots of yogic teachings and wisdom, and linking them to present-day culture, they are pioneers in teaching yoga as spiritual activism/activation. Demonstrating yoga as a living tradition and a complete system leading to balance, harmony and lasting happiness for all beings (individually and collectively), the earth and our environment.

The core philosophy is based on the Five Tenets of Jivamukti Yoga: 1) Ahimsa (non-violence), 2) Bhakti (devotion), 3) Nada (yoga of sound), 4) Dhyana (meditation) and 5) Shastra (study of ancient yogic teachings). This forms the foundation of the practice, embodied in the vigorous Jivamukti asana class and conscious lifestyle.

Jivamuktiyoga er basert på 5 grunnstener

1 . A H I M S A: Bidra til minst mulig lidelse i verden (ikke-vold).

2 . B H A K T I: Leve i hengivenhet og med intensjon.

3 . NADA: Oppmerksom lytting og tilstedeværelse.

4 . DHYANA: Meditasjon.

5 . S H A S T R A: Studie av klassisk yogafilosofi og wisdoms- tekster.

Sjekk ut Jivamuktiyoga.com

” If you practice Yoga for small, selfish reasons, you will remain the same,

bound by your beliefs about what you can and cannot do.

Let go and offer your effort to limitless potential.

Dedicate yourself to the happiness of all beings. “

Sharon Gannon

Nyheter og det som skjer hos oss:

Go to Top